Home

INCLUSIVE & PRACTICAL ASSESSMENT TOOLS FOR GUIDANCE PRACTITIONERS.

PROJEKT INCLUSIVE+

Vítajte na stránkach “INCLUSIVE&PRACTICAL ASSESSMENT TOOLS FOR GUIDANCE PRACTITIONERS (INCLUSIVE+)”, nadnárodného projektu spolufinancovaného z programu Európskej Únie Erasmus+. Hlavným partnerom – Koordinátorom projektu je Nadácia Coremsa (Španielsko) a dalšími partnermi sú: Association of Consultants and Experts in Social Economy, ACE-ES (Rumunsko), Inova Consultancy (Spojené Kráľovstvo), CESIE (Taliansko) a Europersonal & Servis (Slovensko).

Projekt vychádza zo skutočnosti, že Európa potrebuje vzdelanú a kvalifikovanú pracovnú silu nato, aby čelila hospodárským a konkurenčným výzvam budúcnosti, ktorá zaroveň bude mať rozsiahle zručnosti a kompetencie na uspokojenie neustále sa meniacich pracovných požiadaviek teraz aj v budúcnosti. Európa stárne a technologické zmeny prichádzajú príliš rýchlo. Dospelí s nízkou kvalifikáciou sú však zdrojom, ktorý má potenciál vstúpiť do povolaní s vyšším dopytom. Aby však boli úspešní, potrebujú množstvo zručností, keďže takmer všetky pracovné úrovne vyžadujú istý stupeň zručností a kompetencií.

PARTNERI

VÝSLEDKY

KARTY NA HODNOTENIE KOMPETENCIÍ

RECOMMENDATIONS FOR CAREER GUIDANCE PROFESSIONALS

PRÍRUČKA PRE SPROSTREDKOVATEĽA

NOVINKY

Ak sa chcete dozvedieť viac o projekte a aktuálných témach, navštívte našu sekciu Novinky!

SOCIÁLNE SIETE